maanantai, 20 toukokuun, 2024
KotiUutisetKylpylän kaava uudestaan nähtäville

Kylpylän kaava uudestaan nähtäville

kaava1

Kyse on asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta Himoksella. Lemminkäinen Oy, HimosLomat Oy ja Holiday Club Oy ovat tehneet Jämsän kaupungille kesän 2015 alussa aloitteen kylpylähotelli -kokonaisuuden toteuttamiseksi HimosCenterin läheisyyteen.

Kylpylän alueen asemakaavan muutos ja laajennussuunnitelman on laatinut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Jyväskylästä.

Jämsän tekninen lautakunta asettaa nähtäville Himoksessa sijaitsevan kylpylän alueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen luonnoksen valmisteluvaiheen kuulemista varten. Kaavan päätavoitteena on mahdollistaa kylpyläkokonaisuuden toteuttaminen. Lähiympäristössä tarkistetaan voimassa olevaa asemakaavaa rakennusoikeuden, paikoituksen ja liikenteen suhteen kylpylähankkeen kanssa toimivaksi kokonaisuudeksi.

Asemakaavaluonnos pidetään nähtävillä tutustumista varten 14.3. – 18.4. 2016 Jämsän kaupungin yhdyskuntatoimessa sekä kaupungin internetsivuilla osoitteessa: http://www.jamsa.fi/images/asukkaille/Kaavoitus_ja_rakentaminen/239._Kylpylän_alueen_akn_muutos_ja_laajennus_OAS.pdf

Kunnan asukkailla ja osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti ennen nähtävillä olon päättymistä osoitteella Jämsän kaupunki, tekninen lautakunta, Seppolantie 10, 42100 Jämsä tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@jamsa.fi.

Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 14 hehtaaria. Asemakaavan muutos koskee voimassa olevan asemakaavan korttelin 4101 tontteja 6 ja 7, korttelin 4021 tontteja 6 ja 7, korttelin 4022 tonttia 1 (Kl-1 ja Kl-2), korttelin 4243 tontteja 1 ja 2 sekä niihin liittyviä LPA, LT, pyörätie- ja katualueita sekä lähivirkistysalueita.

Muutos koskee oikeanpuoleisessa kuvassa merkittyjä kiinteistöjä.

Suunnitelman mukaan kokonaisrakennusoikeustavoite on 28 000 kerrosneliömetriä, josta kylpylä muodostaisi noin 4500 kem², hotelli (8 kerrosta) noin 10 000 kem² ja  6 kappaletta 6-8 kerroksista loma-asunto-kerrostaloa noin 13 500 kem². Täysin valmis kokonaisuus sisältäisi 240 majoituspaikkaa, ja noin 200 loma-asuntoa.

Aikataulutavoitteena on että asemakaavan muutos ja laajennus saataisiin vahvistettua vuoden 2016 loppuun menneessä. Samanaikaisesti kaavoituksen kanssa laaditaan kylpylähotellin toteutussuunnitelmaa. Avajaisten tavoite on kolmen vuoden kuluttua.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments